HES International is voornemens om op de Hartelstrook een tankterminal te ontwikkelen voor op- en overslag van diverse brandstoffen. Om de omgeving goed te informeren wordt op maandag 7 november een informatieve bijeenkomst in Cultureel Centrum De Man in Oostvoorne georganiseerd.

Als formele start van dit project zal de DCMR op zeer korte termijn de Notitie Reikwijdte en Detailniveau publiceren. Deze zal dan 6 weken ter visie liggen. Hoewel het project zich nog in de beginfase bevindt, wil HES toch nu al de omwonenden informeren.

Tijdens de informatieavond wordt u door HES op de hoogte gebracht van de plannen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Op deze avond zal ook de gemeente Westvoorne aanwezig zijn en vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam en DCMR.

U bent van harte welkom op maandag 7 november 2016 in Cultureel Centrum De Man, Burg. Letteweg 30 in Oostvoorne. Aanvang 19.30 uur tot 21.00 uur met inloop vanaf 19.00 uur.

HES | bulk for life