Wij vormen een belangrijke schakel in de levering van essentiële grondstoffen voor producten die iedereen in het dagelijks leven gebruikt. Producten die nodig zijn om de wereld om ons heen te ontwikkelen, in stand te houden en te verbeteren. Dat is waarom we naar ons werk komen en dat is wat we doen. We willen lange termijn groei realiseren en waarde toevoegen voor al onze stakeholders inclusief onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en de omgeving in de landen waarin we werkzaam zijn. Dit wordt ondersteund door onze focus op veiligheid en onze kernwaarden bestaande uit integriteit, respect, verantwoordelijkheid, openheid en ons alsmaar groeiende ondernemersvermogen. Wij hebben ons gecommitteerd aan de Tien Principes van de UNGC.

HSSE-beleid

Voor HES is goed beleid op het gebied van Health, Safety, Security en Environment een cruciale sleutel tot succes. Het voorkomen van ongelukken en incidenten is integraal onderdeel van onze kernwaarden. Dit brengen we proactief in de praktijk met zowel eigen medewerkers als de aannemers die op locatie voor ons werken. Wij zijn van mening dat je ongevallen en letsel kunt voorkomen. Ons doel is dan ook nul incidenten. We zijn ons zeer bewust van onze omgeving en willen koploper zijn in een cultuur van veiligheid en uitmuntende bedrijfsprestaties. 

Daarom gebruiken we strikte normen en procedures voor het managen van HSSE. We zorgen ervoor dat dat iedereen die bij ons werkt begrijpt wat onze verwachtingen hierin zijn. Wij zullen minstens voldoen aan de lokale wet- en regelgeving en deze waar mogelijk overtreffen. We streven naar verankering van de best beschikbare techniek in onze bedrijfsvoering. Daarvoor hebben we een speciale HSSE-commissie ingesteld. Lees hier ons HSSE beleid.

Onze kernwaarden

We zijn zeer gedreven om op een ethische en transparante manier zaken te doen. We bereiken onze lange termijn doelstellingen en blijven een zakelijke partner bij uitstek door onze toewijding om ethische bedrijfspraktijken hoog te houden. Onze kracht ligt in de manier hoe onze medewerkers handelen. Om op koers te blijven, hebben we een Code of Conduct opgesteld. Het biedt richtlijnen voor het identificeren en praktisch benaderen van ethische en compliance dilemma’s tijdens ons dagelijkse werk.

Wij geloven in diversiteit en inclusie en handelen hiernaar. Er is geen ruimte voor discriminatie of intimidatie. Wanneer je met of voor ons werkt, willen we dat je je veilig en gerespecteerd voelt. Via een klokkenluiders beleid bieden we de mogelijkheid om zorgen te uiten bij de lokale Compliance Officers of anoniem via een onafhankelijk gehoste website. Dit kan 24/7 en in verschillende talen.

Operationeel professionalisme

We hebben ambitieuze doelstellingen gesteld om ons operationeel professionalisme te verbeteren. Dat betekent dat wij geloven dat ongevallen en verwondingen voorkomen kunnen worden. We doen er alles aan om onze doelstelling van nul ongevallen te realiseren, en zijn ons zeer bewust van onze omgeving. Wij zijn vastbesloten uit te blinken in een diepgewortelde cultuur van veiligheid en operationeel professionalisme. Het betekent ook respect voor de natuur door ons milieu te beschermen, afval te verminderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Samen creëren we een werkplek met constante aandacht voor milieu, duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en veiligheid.

Duurzame groei

Al meer dan een eeuw groeien wij mee met de wensen van onze klanten en de steeds veranderende samenleving. Ook in het huidige tijdperk van continue verandering blijft HES de  vinger aan de pols houden van de wereld om ons heen. Wij streven duurzame groei na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties en overnames van bestaande terminals. Wij investeren fors in de groei voor de op- en overslag van Agribulk & Mineralen en het uitbreiden van onze liquid bulk portfolio inclusief de procesindustrie. Onze sterke focus op aangrenzende mogelijkheden richten zich specifiek op de kansen die de energietransitie met zich meebrengt, zoals waterstof, chemische recycling en gekoelde gassen. We willen lange termijn groei realiseren en waarde toevoegen voor al onze stakeholders.

HES | bulk for life