We streven ernaar om onze economische doelstellingen in evenwicht te brengen met rentmeesterschap voor het milieu en een positieve sociale impact. We zijn ons ervan bewust dat de acties die we ondernemen een brede impact kunnen hebben in vele industriële sectoren. Dit plaatst ons in een centrale positie om klimaatverandering tegen te gaan en zinvolle sociale impact te stimuleren. 

HES International is toegewijd aan het creëren van de blauwdruk voor de volgende generatie milieuvriendelijke terminals, met prioriteit voor verantwoord beheer en duurzame groei.

MILIEUBEHEER

Onze betrokkenheid bij het milieu gaat verder dan naleving. We erkennen dat onze activiteiten een directe en indirecte impact hebben op de planeet en hanteren een proactieve benadering van milieu management, inclusief substantiële investeringen in groene infrastructuur en de overgang naar energiebronnen die een koolstofarme economie ondersteunen. We verfijnen voortdurend onze activiteiten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, het gebruik van grondstoffen effectief te beheren en de biodiversiteit te beschermen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Voor ons betekent sociale betrokkenheid waarde creëren die zich uitstrekt tot de gemeenschappen waarin we actief zijn. Het betekent het verstrekken van veilige,  empowerment werkplekken en het bepleiten van initiatieven die  diversiteit en inclusie te bevorderen. Onze toewijding aan het bevorderen van een ondersteunende en rechtvaardige omgeving wordt weerspiegeld in onze strenge gezondheids- en veiligheidsprotocollen, onze nadruk op de ontwikkeling van werknemers en onze inspanningen om het welzijn van de gemeenschap te ondersteunen.

VISIE OP BESTUREN

We zorgen voor verantwoording en transparantie in al onze activiteiten. Het gaat erom beslissingen te nemen die zowel het bedrijf richting winstgevendheid sturen als voldoen aan de hoogste ethische normen. We werken volgens een robuust governance raamwerk dat ervoor zorgt dat alle zakelijke activiteiten worden uitgevoerd met integriteit en in lijn met de beste praktijken in de sector.

 

HES | bulk for life