Wintershall Dea en HES Wilhelmshaven Tank Terminal hebben een MoU ondertekend om samen CO₂nnectNow te ontwikkelen, een CO₂-hub op het Duitse HES Wilhelmshaven Tank Terminal.

Het plan is om CO₂ die onvermijdbaar is in Duitse industriële processen, op te vangen en te transporten naar het geplande CO₂nnectNow. Vanuit deze enige diepzee haven van Duitsland zal de CO₂ worden verscheept, en later via pijpleidingen worden getransporteerd, naar pijpleidingen in de Noorse en Deense Noordzee die verbonden zijn met geologische formaties. Daar wordt de CO₂ permanent en veilig opgeslagen. Dit proces wordt Carbon Capture en Storage genoemd, CCS, en zal een sleutelrol spelen in het koolstof vrij maken van industrieën die lastig te verduurzamen zijn in Duitsland.

HES Wilhelmshaven Tank Terminal werd geselecteerd als de thuisbasis voor CO₂nnectNow vanwege de strategische ligging, de diepzee kade en uitgebreide industriële- en railinfrastructuur.

Er is een studie gestart om de haalbaarheid van het project te bepalen, waarvan de resultaten naar verwachting in 2023 zullen worden ontvangen.

In mei 2022 presenteerde Wintershall Dea – Europa's grootste onafhankelijke Gas- en oliebedrijf – BlueHyNow, een gepland project om grote hoeveelheden waterstof uit aardgas te produceren in Wilhelmshaven. De verwachting is dat de door BlueHyNow gegenereerde CO₂ ook zal worden opgevangen en verzameld bij CO₂nnectNow.

Wintershall Dea heeft onlangs een samenwerking aangekondigd met Equinor om Duitsland en Noorwegen te verbinden via een 900 kilometer lange CO₂-pijpleiding. De pijpleiding zal naar verwachting een jaarlijkse capaciteit van maximaal 40 miljoen ton hebben in 2032 en zal veilig transport van CO₂ vanaf de Duitse kust naar de Noorse Noordzee mogelijk maken.

"Alleen met CCS kan Duitsland zijn klimaatdoelstellingen halen. De Noordzee, met name Noorwegen en Denemarken, biedt een enorm potentieel en Wilhelmshaven ligt perfect in Noord-Europa. We zijn verheugd dat we in HES een ervaren en lokaal gewortelde partner hebben gevonden om ons CO₂nnectNow-project te laten rijpen,’ zegt Klaus Langemann, Senior Vice President Carbon Management & Hydrogen bij Wintershall Dea.

"Bij HES International streven we naar duurzame groei, met een sterke focus op kansen in de energietransitie zoals waterstof, CO₂ en schone brandstoffen. Onze HES Wilhelmshaven Tank Terminal heeft de ambitie om een centrale rol te spelen in de Duitse energietransitie. De terminal is zeer goed gepositioneerd om dit te doen, met voldoende land beschikbaar voor verdere ontwikkeling en uitgebreide kade- en spoorcapaciteit. Samenwerking is essentieel om succesvol te zijn in het leveren van een zinvolle bijdrage aan de decarbonisatie van de regio, in lijn met de Europese Green Deal," voegt Martijn Fock, Business Development en Commercial Director bij HES International, toe.

Studies (bijvoorbeeld door het Öko-Institut en Agora Energiewende) bevestigen dat CCS een sleuteltechnologie zal zijn om Duitsland in staat te stellen de emissies van industrie en landbouw te verminderen. Daarom heeft Wintershall Dea plannen om de emissies te verlagen door CCS en koolstofarme waterstof technologieën toe te passen, die mogelijk kan oplopen tot 20 tot 30 miljoen ton CO₂ per jaar tegen 2040.

CO₂nnectNow moet een cruciale bouwsteen worden om deze doelen te bereiken als vanaf 2028 jaarlijks geleidelijk meer dan 10 miljoen ton CO₂ vanuit HES Wilhelmshaven wordt geëxporteerd naar veilige offshore-opslaglocaties.

U kunt hier ook meer informatie vinden over BlueHyNow: Wintershall Dea is helping to shape the Energyhub Wilhelmshaven.

Voor meer informatie over de samenwerking van Wintershall Dea met Equinor en de geplande CO₂-pijpleiding: Wintershall Dea and Equinor partner up for large-scale CCS value chain in the North Sea | Wintershall Dea AG

OVER Wintershall Dea

Wintershall Dea is Europa’s grootste onafhankelijke aardgas- en oliemaatschappij met meer dan 120 jaar ervaring als operator en projectpartner in de gehele E&P-waardeketen. Met Duitse wortels en hoofdkantoren in Kassel en Hamburg zoekt en produceert het bedrijf op een efficiënte en verantwoorde manier gas en olie in 13 landen wereldwijd. Met activiteiten in Europa, Rusland, Latijns-Amerika en de MENA-regio (Midden-Oosten & Noord-Afrika) heeft Wintershall Dea een wereldwijde upstream-portefeuille en is het ook actief in de midstream-activiteiten met investeringen in aardgastransport. Lees meer in het Annual Report.

Als Europees gas- en oliebedrijf steunen we de doelstelling van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daartoe hebben we ambitieuze doelen gesteld: tegen 2030 willen we de scope 1- en 2-uitstoot van broeikasgassen in al onze zelf-geëxploiteerde en niet-zelf-geëxploiteerde exploratie- en productieactiviteiten tot net zero reduceren. Daarnaast wil Wintershall Dea de eigen methaanintensiteit tegen 2025 terugbrengen tot onder de 0,1 procent en het routinematig affakkelen van geassocieerd gas volledig blijven vermijden.

De klimaatdoelstellingen moeten worden bereikt door portfolio optimalisatie, emissiereductie door grotere energie-efficiëntie, investeringen in de natuur gebaseerde gebalanceerde oplossingen en toekomstige technologieën zoals waterstof en CCS, die mogelijk oploopt tot 20 tot 30 miljoen ton CO₂ per jaar tegen 2040. Meer hierover vindt u in onze Sustainability Report.

Wintershall Dea is in 2019 ontstaan uit de fusie van Wintershall Holding GmbH en DEA Deutsche Erdoel AG. Tegenwoordig heeft het bedrijf ongeveer 2.500 werknemers uit bijna 60 landen in dienst.

OVER HES Wilhelmshaven Tank Terminal

HES Wilhelmshaven Tank Terminal is de grootste onafhankelijke liquid bulkterminal van Duitsland, gelegen aan de enige diepzeehaven van Duitsland. De strategisch gelegen terminal is een belangrijke schakel in de continue levering van essentiële bouwstenen voor ons dagelijks leven die nodig zijn om de wereld om ons heen te ontwikkelen, te ondersteunen en te verbeteren. Onze professionele medewerkers zorgen 24/7 voor een veilige opslag van bulkproducten, voor klanten vanuit alle hoeken van de wereld.

De terminal biedt een capaciteit van 1,3 miljoen cbm voor een breed scala aan liquid bulkproducten. In 2020 werd een LSFO-productie-eenheid in gebruik genomen om de productie van milieuvriendelijkere LSFO toe te voegen aan de servicepropositie voor de olie- en gasindustrie. De flexibele en veilige infrastructuur biedt uitgebreide water-, weg- en railmodaliteiten. Het biedt uitstekende verbindingen met het hart van Europa's belangrijkste verwerkingsindustrieën en enkele van de belangrijkste consumptiegebieden van Duitsland. HES Wilhelmshaven Tank Terminal heeft voldoende grond en faciliteiten beschikbaar voor veilige en flexibele op- en overslag van producten die de energietransitie verder brengen.

HES Wilhelmshaven Tank Terminal is een 100% bedrijf van HES International dat het hoofdkantoor in Rotterdam heeft en al sinds 1908 meebeweegt met de wensen van de klanten en de steeds veranderende samenleving.

HES | bulk for life