Er zijn de afgelopen maanden forse stappen gemaakt in de ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal, een project van HES International. De bouw van de tanks met een gezamenlijke capaciteit van 1,3 miljoen M3 en de bijbehorende leidingen is in volle gang. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de werkzaamheden aan de nautische voorzieningen afgerond en vandaag officieel overgedragen aan HES, een mijlpaal in het project!

Het Havenbedrijf Rotterdam is in januari 2018 gestart met bouwwerkzaamheden voor de nautische voorzieningen. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter, wordt ook een kade voor binnenvaartschepen aangelegd met een totale lengte van 1000 meter, met in het midden een steiger van 350 meter. Tegelijkertijd hebben bagger- en grondwerkzaamheden plaatsgevonden en zijn er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. Al deze werkzaamheden zijn in december 2019 door Het Havenbedrijf afgerond, conform planning.

Tegelijkertijd zijn de werkzaamheden aan de ondergrondse pijplijnverbinding naar de naastgelegen raffinaderij van BP bijna afgerond. Tevens is bouw van de 54 tanks en het bijbehorende leidingwerk in volle gang. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een consortium van aannemers. In totaal zijn een tiental partijen geselecteerd, van engineering tot aannemers en leveranciers van materialen, om mee te bouwen aan de meest moderne en veilige tankterminal van Nederland. De nieuwe tankterminal zal de eerste terminal in Nederland zijn die wordt gebouwd conform de meest recente versie van de voorschriften voor tankterminals, de PGS 29. Dit betekent dat de terminal voldoet aan zeer hoge veiligheids- en milieueisen.

In het eerste kwartaal van 2020 zal HES gaan starten met het werven van de eerste van in totaal 80 collega’s die de terminal straks operationeel gaan houden. Na ingebruikname, gepland voor het derde kwartaal 2021, zal de terminal 24/7 operationeel zijn.

HES | bulk for life