ROTTERDAM, 9 mei 2019. HES International B.V. is verheugd mee te kunnen delen dat per 1 mei 2019 Coen Janssen is benoemd als General Manager van HES Botlek Tank Terminal B.V.. Coen Janssen volgt Charles Smissaert op die zich vanaf nu volledig zal focussen op de ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal.

De heer Coen Janssen (41) is afgestudeerd als Chemisch Technoloog. Hij beschikt over een brede internationale ervaring en heeft met succes diverse senior functies bekleed bij tank terminals en raffinaderijen. Vanaf 2017 was hij General Manager van Maastank B.V. in de haven van Rotterdam. In zijn nieuwe rol als General Manager van HES Botlek Tank Terminal B.V. (HBTT) zal hij eveneens verantwoordelijk zijn voor de naastgelegen HES Botlek Tank Terminal Bitumen locatie.

De heer Charles Smissaert was General Manager van HBTT vanaf 2009. In deze functie heeft hij samen met zijn team gewerkt aan de succesvolle transformatie van de droge bulkterminal Maassilo B.V. tot de natte bulk terminal HES Botlek Tank Terminal B.V., inclusief de verdubbeling van de opslag capaciteit naar 510.000 cbm. Charles Smissaert zal zich nu volledig gaan focussen op de ontwikkeling van een nieuwe tank terminal die HES International B.V. ontwikkelt op de Maasvlakte, Rotterdam. De HES Hartel Tank terminal zal een opslagcapaciteit krijgen van 1,3 M cbm bestemd voor clean petroleumproducten en zal vanaf het derde kwartaal 2021 operationeel zijn.

De heer Harry van Rietschoten, COO van HES International: “Wij heten de heer Janssen van harte welkom in ons team van natte bulk professionals. Met zijn ervaring en inzicht in de natte bulk markt is hij zeer geschikt om leiding te geven aan HES Botlek Tank Terminal en de belangen te behartigen van medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. De Raad van Bestuur van HES International bedankt de heer Smissaert voor zijn aandeel in de ontwikkeling HBTT en wenst zowel de heer Janssen als de heer Smissaert veel succes toe in hun nieuwe functies.”


HES International ontwikkelt diverse natte bulk projecten, inclusief het groeien op en herinrichten vanbestaande terminals, met als doel een van de marktleiders van de Europese tank terminal markt te worden en onze internationale klanten optimaal te kunnen blijven bedienen. Meer informatie over HES International en de terminals is te vinden op www.hesinternational.eu of via de LinkedIn accounts. 

HES | bulk for life