Vandaag heeft de rechtbank in Rotterdam het faillissement van HES Hartel Tank Terminal uitgesproken. Dit volgt op de surseance van betaling die op 29 december 2022 door dezelfde rechtbank was verleend. Carl Hamm van advocatenkantoor Borsboom & Hamm, bewindvoerder tijdens de surseance, is benoemd tot curator.

Het project van HES International voor de bouw van een tankterminal van 1,3 m cbm in de haven van Rotterdam is in financiële moeilijkheden geraakt na een opeenstapeling van tegenslagen, voornamelijk als gevolg van COVID-19 en een brand op de terminal, die aanzienlijke vertragingen en extra kosten hebben veroorzaakt. Helaas is het voor HES International financieel niet langer haalbaar om de verdere aanzienlijke bedragen te investeren die nodig zijn om de HES Hartel Tank Terminal te voltooien gezien de hoogte van de financieringsschuld op terminalniveau.

De afgelopen maanden heeft HES International besprekingen gevoerd met de projectfinancieringsbanken en de beoogde klant om een oplossing te vinden waarmee de bouw kon worden afgerond. Helaas hebben deze gesprekken niet tot een oplossing geleid, met als gevolg het faillissement van HES Hartel Tank Terminal. 

Wij betreuren het ten zeerste dat deze situatie is ontstaan. HES International heeft nauw overleg met de curator over de vervolgstappen en over hoe de personele consequenties zoveel als mogelijk kunnen worden beperkt.

HES Hartel Tank Terminal is een volledig van de rest van de HES-groep gescheiden entiteit. Daarom heeft dit faillissement geen gevolgen voor de bredere activiteiten van HES International, die normaal blijven functioneren en sterk presteren. Er worden geen gevolgen verwacht voor klanten of werknemers van HES International op andere locaties.

HES International zal haar sterke strategische ambitie om haar productportfolio te diversifiëren voortzetten door kansen te benutten die de energietransitie met zich meebrengt en blijft zich inzetten voor de verdere strategische ontwikkeling van haar Nederlandse en Europese locaties.

Voor meer informatie

Neem contact op met Esther Erkelens (Manager Corporate Communications HES International) via e.erkelens@hesinternational.eu

HES | bulk for life