In het kader van haar duurzaamheidsstrategie heeft HES International (HES) in 2020 voor het eerst deelgenomen aan de GRESB Benchmark. In dat jaar scoorde HES 46 van de in totaal 100 punten en begaf zich daarmee iets onder het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven. De resultaten van 2021 laten een flinke sprong voorwaarts zien. Door de voortvarende start van HES om stappen op gebied van duurzaamheid te zetten is er in 2021 een prachtige score van 75 punten behaald, een verbetering van 38%! Natuurlijk kwam dit niet geheel onverwacht gezien de vele nieuwe initiatieven die in 2020 zijn ontwikkeld.

Naast het strategische werk, het formuleren van onze bedrijfswaarden en duurzaamheidsdoelstellingen, zijn diverse acties doorgevoerd. De Gedragscode wordt geoptimaliseerd, er is een bewustwordingscampagne gestart ‘Lijkt het niet oké? Doe er wat mee!’ en er is een uitbreiding van het klokkenluiders beleid gekomen. Daarnaast is een due diligence-procedure voor contracten met derden opgesteld en op het gebied van energie en klimaat zijn diverse stappen gezet. We zijn ons ervan bewust dat dit nog maar het begin is van een langere reis richting duurzaamheid en we kijken er naar uit deze positieve ontwikkeling met iedereen binnen de HES-groep voort te zetten.

‘Over de hele wereld zien we een steeds grotere toewijding aan de ESG-integratie en worden er belangrijke stappen gezet naar een duurzamere toekomst voor ons allemaal,’ aldus Sebastien Roussotte, CEO van GRESB. ‘ESG-transparantie en verbeterde prestaties zijn nog nooit zo belangrijk geweest, en het is inspirerend om zo’n hoge mate van toewijding van de industrie te zien, vooral nu er het afgelopen jaar zoveel is verstoord door de pandemie.’

Elk jaar beoordeelt en benchmarkt GRESB de ESG-prestaties van activa wereldwijd, waardoor financiële markten duidelijkheid en inzichten krijgen over complexe duurzaamheidsonderwerpen. De GRESB-beoordelingen worden geleid door wat beleggers en industrie beschouwen als materiele kwesties in de duurzaamheidsprestaties van beleggingen in activa, en zijn afgestemd op internationale rapportagekaders, doelen en opkomende regelgeving.

Over HES International

Bijdragen aan de wereld van morgen, dat is wat we bij HES doen. Met 18 terminals in zes landen in strategisch gelegen havens in Europa vormen wij een belangrijke schakel in de levering van essentiële grondstoffen voor producten die iedereen in het dagelijks leven gebruikt. Producten die nodig zijn om de wereld om ons heen te ontwikkelen, in stand te houden en te verbeteren. Onze 1270 professionele medewerkers zorgen ervoor dat bulkgoederen 24/7 veilig worden op- en overgeslagen voor onze klanten uit alle hoeken van de wereld.

Wij streven duurzame groei na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties en overnames van bestaande terminals. Wij investeren fors in de groei voor de op- en overslag van Agribulk & Mineralen en het uitbreiden van onze liquid bulk portfolio inclusief de procesindustrie. Onze sterke focus op aangrenzende mogelijkheden richten zich specifiek op de kansen die de energietransitie met zich meebrengt, zoals waterstof, gekoelde gassen en chemische recycling. We willen lange termijn groei realiseren en waarde toevoegen voor al onze stakeholders inclusief onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en de omgeving in de landen waarin we actief zijn. Dit wordt ondersteund door onze focus op

veiligheid en onze kernwaarden bestaande uit integriteit, respect, verantwoordelijkheid, openheid en ons alsmaar groeiende ondernemersvermogen.

Het hoofdkantoor van HES International is gevestigd in Rotterdam. Al sinds 1908 groeien wij mee met de wensen van onze klanten en de steeds veranderende samenleving. Macquarie Asset Management, beheerd via Macquarie European Infrastructure Fund 5, en West Street Infrastructure Partners III, beheerd door Merchant Banking Division van Goldman Sachs, hebben beide 50% van de aandelen van HES International B.V. in bezit.

Meer informatie

www.hesinternational.eu of Esther Erkelens, communicatiemanager e.erkelens@hesinternational.eu

HES | bulk for life