HES International onderschrijft de Tien Principes van het United Nations Global Compact (UNGC) op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Door de Tien Principes van de UNGC onderdeel te maken van de strategieën, beleidslijnen en procedures en door een cultuur van integriteit na te streven, komen bedrijven niet alleen hun basisverantwoordelijkheden na ten aanzien van de samenleving en onze planeet, maar banen ze ook de weg voor succes op de lange termijn.

In 2021 vindt een optimalisatie van onze Code of Conduct, samen met een uitgebreide interne compliance-campagne, plaats. Deze sluit naadloos aan bij het onderschrijven van de Tien Principes.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met een op principes gebaseerde manier van zakendoen. Dit betekent dat we bij onze activiteiten minimaal voldoen aan de fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Verantwoordelijke bedrijven hanteren overal waar zij actief zijn dezelfde principes en beseffen dat goede praktijken op één gebied geen compensatie vormen voor slechte praktijken elders.

Marielle Hoeijmans, General Counsel bij HES International: ‘De huidige uitdagingen in de samenleving zijn zo groot geworden dat ze niet door één bedrijf alleen kunnen worden opgelost. Door onze krachten te bundelen en ons aan te sluiten bij een ‘mondiale familie’ zoals de UNGC kunnen we effectieve stappen zetten. Ons streven is om lange termijn groei te realiseren en waarde toe te voegen voor al onze stakeholders inclusief onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en de gemeenschappen en landen waarin we actief zijn. En dat is precies de reden dat we de Tien Principes van de UNGC onderschrijven.’

Nicole Schaffroth, Sustainability Manager bij HES International, voegt toe: ‘Van alle bedrijven die hun handtekening hebben gezet onder de Tien Principes wordt verwacht dat ze actie ondernemen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) te ondersteunen. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen vertegenwoordigen de zeventien grootste mondiale uitdagingen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Wij hanteren de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als leidraad voor het ontwikkelen van een lange termijn roadmap.’

HES steunt publieke verantwoording en transparantie en zal daarom binnen een jaar na de toetreding tot de UNGC verslag uitbrengen van de vooruitgang die is geboekt en dit vervolgens jaarlijks herhalen conform de regels van de UNGC.

Over HES International

Bijdragen aan de wereld van morgen, dat is wat we bij HES doen. Met 18 terminals in zes landen in strategisch gelegen havens in Europa vormen wij een belangrijke schakel in de levering van essentiële grondstoffen voor producten die iedereen in het dagelijks leven gebruikt. Producten die nodig zijn om de wereld om ons heen te ontwikkelen, in stand te houden en te verbeteren. Onze 1270 professionele medewerkers zorgen ervoor dat bulkgoederen 24/7 veilig worden op- en overgeslagen voor onze klanten uit alle hoeken van de wereld.

Wij streven duurzame groei na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties en overnames van bestaande terminals. Wij investeren fors in de groei voor de op- en overslag van Agribulk & Mineralen en het uitbreiden van onze liquid bulk portfolio inclusief de procesindustrie. Onze sterke focus op aangrenzende mogelijkheden richten zich specifiek op de kansen die de energietransitie met zich meebrengt, zoals waterstof, gekoelde gassen en chemische recycling. We willen lange termijn groei realiseren en waarde toevoegen voor al onze stakeholders inclusief onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en de omgeving in de landen waarin we actief zijn. Dit wordt ondersteund door onze focus op veiligheid en onze kernwaarden bestaande uit integriteit, respect, verantwoordelijkheid, openheid en ons alsmaar groeiende ondernemersvermogen.

Het hoofdkantoor van HES International is gevestigd in Rotterdam. Al sinds 1908 groeien wij mee met de wensen van onze klanten en de steeds veranderende samenleving. Macquarie Infrastructure and Real Assets, beheerd via Macquarie European Infrastructure Fund 5, en West Street Infrastructure Partners III, beheerd door Merchant Banking Division van Goldman Sachs, hebben beide 50% van de aandelen van HES International B.V. in bezit.

Meer informatie

www.hesinternational.eu or Esther Erkelens, Manager Communications e.erkelens@hesinternational.eu

HES | bulk for life