Groei Europa’s grootste onafhankelijke dienstverlener voor de natte en droge bulksector goed op weg

  • Verdubbeling tankcapaciteit bij HES Botlek Tank Terminal operationeel – Start bouw van additionele 130.000 m3 tankcapaciteit snel verwacht
  • Aanvang bouw van 126.000 m3 opslagloodsen bij European Bulk Services (EBS) als onderdeel van masterplan om gesloten opslagcapaciteit te verhogen naar meer dan 800.000 M3
  • Aankoop van Valt Asphalt Terminal B.V.
  • Alle investeringen worden ondersteund door meerjarige klantcontracten

Rotterdam, 28 november 2017 – HES International B.V, een van de grootste onafhankelijke aanbieders van op- en overslag diensten voor de Europese natte en droge bulksector, is haar natte bulk divisie aan het uitbreiden, evenals de gesloten opslagcapaciteit voor droge bulkproducten zoals agrarische producten, biomassa en industriële mineralen.

Verdubbeling van natte bulk capaciteit en gereed om nog verder te groeien

Vandaag kondigt HES International met trots aan dat HES Botlek Tank Terminal, gelegen in het hart van het chemisch industriële cluster van de haven van Rotterdam, een uitbreiding van 277.000 m3 tankcapaciteit in gebruik heeft genomen. HES Botlek Tank Terminal biedt haar klanten hiermee een totale capaciteit van 490.000 m3. Daarnaast verwacht HES Botlek Tank Terminal snel te kunnen starten met de bouw van nog eens 130.000 m3 tankcapaciteit. Voor deze verdere uitbreiding zijn zowel de benodigde vergunningen als commerciële afspraken reeds afgerond. Voor dit project is HES met het Havenbedrijf Rotterdam overeengekomen dat deze verdere uitbreiding wordt ondersteund door de bouw van een nieuwe aanlegsteiger die geschikt is om tankers tot en met Suez Max grootte te ontvangen.

Verdere diversificatie van het droge bulk portfolio en uitbreiding van de gesloten opslagcapaciteit

HES investeert daarnaast in nieuwe middelen en diensten om in te spelen op marktveranderingen en de vraag vanuit de klant om te groeien in agrarische producten, mineralen, bouwmaterialen en biomassa – producten die vaak vragen om hoogwaardig gesloten opslagcapaciteit zoals silo’s en loodsen.

In lijn met deze strategie, heeft HES zich gecommitteerd aan een vierjarig masterplan bij EBS dat de bouw van in totaal 350.000 m3 aan nieuwe opslagloodsen behelst op de Laurenshaven en Europoort locaties. Hiermee wordt de totale gesloten opslagcapaciteit bij EBS verhoogt naar meer dan 800.000 m3.

Als volgende stap in de uitvoering van dit masterplan is EBS onlangs gestart met de bouw van drie multipurpose loodsen met een gezamenlijke capaciteit van 126.000 m3. Deze nieuwe loodsen worden gebouwd op de Laurenshaven terminal en zijn geschikt voor verschillende droge bulkproducten zoals mineralen, agrarische producten en biomassa. Het terrein van 18.500 m2 werd voorheen gebruikt voor

de opslag van kolen. Voor deze nieuwe opslagloodsen heeft EBS reeds een contract afgesloten met een zeer gewaardeerde klant waarbij een meerjarige samenwerking voor logistieke integratie is afgesproken waarbij hoogwaardig gesloten opslagcapaciteit is benodigd. Tegelijkertijd heeft EBS ook de vergunningsprocedure gestart voor de additionele bouw van een 50.000 m3 loods voor agrarische producten op de Europoort terminal, welke eveneens in 2018 in gebruik zal worden genomen.

In 2017 heeft EBS al een multipurpose loods van 60.000 m3 in gebruik genomen op de Laurenshaven terminal welke tevens onderdeel uitmaakt van de transitie.

CEO van HES International, Jan Vogel: "HES International heeft een gerenommeerde historie in het aanbieden van veilige en betrouwbare op- en overslag alsmede efficiënte haveninfrastructuur in de meest belangrijke havens van Europa. Onze klanten zijn grote industriële spelers die vertrouwen op onze uitstekende service en kwaliteit, en de logistieke voordelen van onze terminals waarderen. Het realiseren van deze belangrijke haveninfrastructuur projecten alsmede de recente aankoop van de Valt terminal zijn een belangrijk onderdeel van onze strategie. We zijn zeer verheugd om ook soortgelijke ontwikkelingen en kansen te zien bij veel van onze andere terminals. "

Over HES: HES International B.V., is één van de grootste en onafhankelijke aanbieders van op- en overslag capaciteit in droge en natte bulk in Europa. Onze terminals bevinden zich op de beste locaties van de meest belangrijke havens van Europa. Het is ons doel om een van de marktleiders op de Europese tank terminal markt te worden. We streven deze ontwikkelingen voornamelijk na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties, overnames van bestaande terminals en het transformeren van voormalige olieterminals en raffinaderijen naar tankterminals. HES International B.V. ontwikkelt een tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op Maasvlakte 1. Deze terminal zal naar verwachting eind 2019 gereed zijn. Terminals van HES International B.V. in de haven van Rotterdam zijn:

Meer informatie over HES International B.V. vindt u op www.hesinternational.eu

Aandeelhouders HES International: Riverstone Holdings LLC en The Carlyle Group

Note for the editors

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Esther Erkelens, Manager Corporate Communications
e.erkelens@hesinternational.eu
tel +31 (0)10 7900700

Uitbreiding van gesloten opslagfaciliteiten bij EBS:

2017  60.000 m3 Laurenshaven terminal  Operationeel sinds mid 2017 
2017-2018  126.000 m3 Laurenshaven terminal  Bouw gestart 
2017-2018  50.000 m3 Europoort terminal  Project gestart 
2019-2020  2x 40.000 m3 Laurenshaven terminal  gepland 
2019-2020 40.000 m3 Europoort terminal   

Zie ook:
Foto Laurenshaven terminal van EBS
Foto Europoort terminal van EBS
Foto van uitbreiding bij HES Botlek Tank Terminal

HES | bulk for life