Een groot aantal HES terminals* maakt per 1 januari 2021 gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit. Met deze stap wordt de CO₂-uitstoot van de HES-Groep fors verminderd en worden tegelijkertijd nieuwe investeringen in duurzame energiebronnen gestimuleerd.

Het merendeel van de aangekochte energie betreft de meest duurzame optie: Europese windenergie. Hoewel van een eenheid energie (kilowattuur) afgenomen van het elektriciteitsnet niet valt te bepalen of deze afkomstig is van een groene of grijze bron, kan de samenstelling van de stroom op het netwerk beïnvloed worden door de aanschaf van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Om elektriciteit als groene stroom te mogen verkopen moet een leverancier over dergelijke certificaten beschikken. GvO’s bewijzen dat de energie die wordt ingevoed ook daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Met deze aanschaf verzekert HES zich ervan dat een hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit gelijk aan ons eigen verbruik, wordt geproduceerd en op het Europese elektriciteitsnetwerk wordt gezet. Bedrijven kunnen dus een actieve keuze maken om de vraag naar en het aanbod van groene elektriciteit te vergroten. 

Halvering van CO₂-uitstoot voor totale HES-groep

De aanschaf van groene elektriciteit is wederom een stap richting verduurzaming van de bedrijfsvoering van HES en vermindert de totale CO₂-uitstoot van de HES-groep met ongeveer 50%**. Het is echter niet de eerste stap die op dit gebied is gezet. HES Botlek Tank Terminal en de Franse HES terminal Sosersid passen al langer industriële symbiose toe door gebruik te maken van reststromen van naburige bedrijven. Naast de vele andere initiatieven die er op de verschillende terminals zijn zoals walstroom, de installatie van zonnepanelen, het toepassen van meer energiezuinige motoren en het installeren van LED verlichting, investeert HES ook fors om de veranderende portfolio van producten ten gevolge van de energietransitie te kunnen blijven accommoderen. Er wordt gewerkt aan een lange termijn roadmap, die zowel het thema klimaat als ook andere relevante duurzaamheidsaspecten adresseert. Hiervoor is vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis van HES een Manager Sustainability aangesteld. Rekening houdend met het belang van alle stakeholders zal HES zich in de komende tijd blijven richten op verdere stappen richting verduurzaming. De ambitie om op termijn alle terminals gebruik te laten maken van groene elektriciteit is hier onderdeel van.

*EMO, EBS, HES Wilhelmshaven Tank Terminal, HES Hartel Tank Terminal, HES Botlek Tank Terminal, HES Botlek Tank terminal Bitumen en OVET

**op basis van geprognosticeerd energieverbruik 2021 van de totale HES-Groep; CO₂-emissie met groene stroom versus ‘business as usual’. 

HES | bulk for life