HES International B.V. is verheugd te kunnen aankondigen dat de Raad van Commissarissen de heer Steven Lak heeft benoemd als commissaris. De heer Lak zal met ingang van 1 oktober 2019 de heer JP. Peterson opvolgen.

De heer Lak beschikt over zeer ruime ervaring in de havensector. In het verleden heeft de heer Lak Raad van Bestuur functies bekleed bij zowel het Havenbedrijf Rotterdam alsook EMO, de grootste logistieke dienstverlener voor droge bulk van Noordwest Europa en tegenwoordig een dochter van HES International. Mr Lak is momenteel voorzitter van Deltalinqs, welke de gezamenlijke belangen behartigt van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Daarnaast bekleedt hij nog diverse andere bestuursfuncties.

De heer Peterson treedt per 1 oktober 2019 af als lid van de Raad van Commissarissen van HES International. Hij is vanaf 1997 als voorzitter van de Raad van Commissarissen van HES Beheer van belangrijke waarde geweest in de ontwikkeling van HES. Vanaf 2012 heeft hij de functie van lid van de Raad van Commissarissen van HES International bekleed. Wij zijn de heer Peterson zeer dankbaar voor zijn bijdrage gedurende al deze jaren en wensen hem en zijn familie het beste voor de toekomst.

Een overzicht van de Raad van Commissarissen van HES International is te vinden op www.hesinternational.eu

Over HES International

HES International B.V., met haar hoofdkantoor in Rotterdam, behoort tot de grootste logistieke havenbedrijven in Europa en is gespecialiseerd in op- en overslagactiviteiten voor droge en natte bulkgoederen. HES bedrijven bekleden een unieke en onafhankelijke positie in de waardeketen van diverse bulkgoederen en bedienen het hart van industrieel Europa. De focus van de onderneming ligt op uitbreiding van de huidige portefeuille van hoogwaardige terminals voor droge en natte bulkgoederen. We streven deze ontwikkelingen voornamelijk na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties en overnames van bestaande terminals. De meeste HES terminals zijn al tientallen jaren actief in de havenindustrie, sommige zelfs meer dan een eeuw. De activiteiten van HES International richten zich met name op Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België en Polen. Ga voor meer informatie over HES International B.V. naar www.hesinternational.eu

Macquarie Infrastructure and Real Assets, beheerd via Macquarie European Infrastructure Fund 5, en West Street Infrastructure Partners III, beheerd door Merchant Banking Division van Goldman Sachs, hebben beide 50% van de aandelen van HES International B.V. in bezit.

Meer informatie

HES International, Esther Erkelens, +31 (0)10-7900700 of e.erkelens@hesinternational.eu

HES | bulk for life