Rotterdam, 5 september 2017 – Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., een 100% dochteronderneming van HES International B.V., heeft deze zomer een investeringsprogramma voor de vervanging van een essentieel deel van haar transportbanden systeem voltooid. Nadat in 2016 de drie transportbanden over de gehele lengte van de zeekade (1,5 km) zijn vervangen, is nu ook het transportbanden systeem aan de westzijde van de terminal vernieuwd. Het nieuwe transportbanden systeem bestaat uit acht verschillende transportlijnen, welke worden gebruikt voor efficiente laad en los services richting EMO’s kombi’s, lichterbeladers, treinbeladingssystemen en de silo’s.

Het ervaren projectteam van EMO heeft er samen met gerenommeerde aannemers en leveranciers voor gezorgd dat het project zonder operationele verstoringen en binnen afgesproken budget en tijdspad is uitgevoerd.

Het project behelst de totale vernieuwing en verbetering van het transportbanden systeem, dat al sinds de oprichting van EMO in 1973 in gebruik is. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën en verbeterde efficiëntie, zal een flinke besparing op personeels-, onderhouds- en energiekosten worden gerealiseerd. De investering sluit aan bij de langetermijnstrategie van EMO om de Europese markt voor ijzererts, energiekolen en cokes kolen met de hoogst mogelijke service te blijven bedienen, klanttevredenheid te garanderen en veiligheids- en milieueisen en de integriteit van EMO’s terminal te waarborgen.

De transportbanden zijn inmiddels volledig inzetbaar en er zijn al enkele miljoenen tonnen droge bulk vervoerd. EMO kan optimaal profiteren van deze nieuwe systemen en is ervan overtuigd dat haar klanten deze verbeteringen ook zeer op prijs stellen.

Enkele kerncijfers:

  • 3.000 ton nieuw (Europees) staal
  • 168 pilaren
  • 18.000 rollers
  • 102 geleiders
  • 13.100 meter rubberband
  • 9.000 windschermen
  • 75.000 meter electriciteitskabel

Bijgevoegd:
Foto transportbanden aan de westkant. | Kijk voor meer fraaie afbeeldingen van projectupdates op de Facebook-pagina van EMO: www.facebook.com/EMOmaasvlakte

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ton van der Leer, Manager Project, Maintenance & IT van EMO B.V., Tel. +13 (0)181 - 371199. E-mail t.van.der.leer@emo.nl


 

Over EMO:
Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V. is de grootste terminal voor kolen en ijzererts in West-Europa en bekleedt een toonaangevende positie in de drogebulkmarkt. De moderne en multifunctionele EMO-terminal is strategisch gelegen op de Maasvlakte in Rotterdam. De terminal is sinds 1973 sterk gegroeid en heeft een uitstekende staat van dienst in opslag en overslag. Dankzij de kade met zijn diepte van 23 meter kunnen de grootste zeeschepen ter wereld bij EMO lossen. Met de allernieuwste installaties worden deze schepen snel en efficiënt uitgeladen. Naast het laden en lossen van zeeschepen, binnenvaartschepen en treinwagons biedt de EMO-terminal ook waardetoevoegende diensten zoals het analyseren, mengen en scheiden van kolen. EMO heeft een totale opslagcapaciteit van zeven miljoen ton en beschikt over directe verbindingen met het achterland via spoorwegen en binnenwateren. Meer informatie vindt u op www.emo.nl

Over HES:
HES International B.V., is een van de grootste, onafhankelijke aanbieders van op- en overslagcapaciteit in droge en natte bulk in Europa. Onze terminals bevinden zich op de beste locaties van de belangrijkste havens van Europa. Het is ons doel om een van de marktleiders op de Europese tankterminalmarkt te worden. We streven deze ontwikkelingen voornamelijk na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties, overnames van bestaande terminals en het transformeren van voormalige olieterminals en raffinaderijen naar tankterminals. HES International B.V. ontwikkelt een tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op Maasvlakte 1. Deze terminal zal naar verwachting eind 2019 gereed zijn. Terminals van HES International B.V. in de haven van Rotterdam zijn:

Meer informatie over HES International B.V. vindt u op www.hesinternational.eu

Aandeelhouders HES International: Riverstone Holdings LLC en The Carlyle Group

HES | bulk for life