Eerste invulling transitie strategie Port of Amsterdam

OBA, Overslag Bedrijf Amsterdam, maakt dit jaar een deel van zijn kolenterrein vrij in de Amsterdamse haven voor het verder diversifiëren in andere droge bulk grondstoffen. Daarmee anticipeert OBA op de teruglopende vraag naar kolenopslag. Voor Port of Amsterdam is dit een belangrijke, nieuwe stap richting verdere verduurzaming van de haven. Voor OBA past deze stap in haar ontwikkeling tot een multipurpose terminal. OBA en het havenbedrijf hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken stappen te zetten in de energietransitie en hebben daartoe een Letter of Intent (LOI) getekend.

In de intentieverklaring kwamen beide partijen overeen dat OBA ruim 20% van zijn terrein vanaf het eerste kwartaal van 2018 vrijmaakt voor nieuwe activiteiten. Het terrein bedraagt ter vergelijking ongeveer 28 voetbalvelden. Dit vrijgespeelde terrein betreft het niet gemechaniseerde deel waardoor er voor OBA een efficiëntere bedrijfsvoering ontstaat. Op dit terrein zal worden geïnvesteerd in overdekte opslag capaciteit met mechanisatie. OBA geeft hiermee vorm aan haar ambitie om de reeds bestaande diversificatie in droge bulk grondstoffen verder uit te bouwen en een multipurpose terminal te worden. OBA en het havenbedrijf hebben beiden de intentie naar elkaar uitgesproken te investeren in nieuwe kades en het verdiepen van de waterdieptes. De komst van de nieuwe zeesluis draagt bij aan deze ambities.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘OBA en het havenbedrijf laten met deze stap zien dat zij serieus werk maken van de energietransitie en diversificatie. Als port of partnerships zorgen we samen met onze klanten voor een omslag. Wij hebben de kennis, de infrastructuur en de ondernemerservaring van onze klanten nodig voor een succesvolle energieomslag. Wij doen het gezamenlijk!’

Harm Winkeler, Managing Director van OBA: ‘Als logistieke dienstverlener voor verschillende droge bulk grondstoffen spelen wij in op een veranderende vraag vanuit de markt die mede is ingegeven door de energietransitie. De haven van Amsterdam heeft als vierde haven van Europa een zeer goede positie in de supply chain voor diverse belangrijke industrieën in Nederland en Duitsland. Wij streven naar een hoge kwaliteit van onze diensten, meebewegen met onze klant is voor ons cruciaal. Deze LOI markeert een belangrijke stap in het reeds eerder door ons ingezette traject van diversificatie en verduurzaming van onze terminal waarbij een op lange termijn gerichte partnership met onze bestaande en nieuwe klanten een cruciaal uitgangspunt blijft.’

Over OBA
OBA Bulk Terminals Amsterdam is gespecialiseerd in de opslag, bewerking en overslag van droge bulkgoederen die eigendom van derden zijn. Vanuit het strategisch gelegen Westelijk Havengebied van Amsterdam bedient OBA opdrachtgevers uit verschillende sectoren, zoals de energie- en staalsector en de diervoederindustrie. Bij OBA werken momenteel 120 enthousiaste medewerkers, samen dragen zij zorg voor de jaarlijkse op- en overslag van zo’n 19 miljoen ton aan droge bulk goederen. De belangrijkste producten die worden behandeld zijn agri, mineralen, kolen en circulaire producten zoals schroot en grond.

Voor meer informatie ga naar: www.obabulk.nl


020-5873700

Over Port of Amsterdam
De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2017 circa 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 81 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 69.779 mensen bij bedrijven in de haven en bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 32.461 mensen in Amsterdam. Port of Amsterdam heeft de ambitie om op duurzame en innovatieve wijze waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. De onderneming stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht. Als Port of partnerships werkt Port of Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

Voor meer informatie ga naar: www.portofamsterdam.com

Anja de Kiewit, woordvoerder Havenbedrijf Amsterdam NV: 06-83164880 anja.de.kiewit@portofamsterdam.nl

HES | bulk for life