Per 1 februari 2019 zal Rotterdam Bulk Terminal (RBT) in Vlaardingen, een 100% HES International terminal, definitief de deuren sluiten. RBT was een 50/50 joint venture tussen HES International en Maja Stevedoring totdat HES de aandelen van Maja Stevedoring in april 2018 overnam om zo tot een goed georganiseerde sluiting te kunnen komen.

Het weloverwogen besluit om RBT te sluiten is reeds in 2018 genomen. Het in bedrijf houden van de terminal is geen levensvatbare optie gebleken. Om een veilige en betrouwbare service van de terminal te kunnen blijven waarborgen waren forse investeringen noodzakelijk. De investeringen die hiervoor noodzakelijk waren stonden in geen verhouding tot het mogelijk te behalen resultaat. De terminal heeft daarnaast teveel beperkingen op gebied van capaciteit/ diepgang en vanwege de nabijheid van de bebouwde omgeving van Vlaardingen.

Medewerkers hebben zich altijd volledig ingezet om RBT in bedrijf te houden. Wij bedanken alle medewerkers dan ook voor hun tomeloze inzet en doorzettingsvermogen. In nauw overleg met andere HES deelnemingen is voor veel medewerkers een plek gevonden binnen de HES groep. Dat heeft ervoor gezorgd dat HES voor alle medewerkers een passende oplossing heeft kunnen vinden.

Ook klanten hebben een passende oplossing kunnen vinden binnen de HES groep. De recent forse uitbreidingen van de gesloten opslag capaciteit tot meer dan 650,000 m3 bij European Bulk Services (EBS) in de haven van Rotterdam heeft een soepele overgang mogelijk gemaakt. Wij bedanken al onze gewaardeerde klanten dan ook zeer voor het vertrouwen en de medewerking gedurende dit proces en kijken ernaar uit de samenwerking bij onze andere HES terminals voort te zetten.

De sloopwerkzaamheden bij RBT zijn reeds in een vergevorderd stadium en zullen in het eerste kwartaal van 2019 worden afgerond.


Meer informatie:

Esther Erkelens, Manager Corporate Communications
e.erkelens@hesinternational.eu | tel +31 (0)10 7900700

HES | bulk for life