Rotterdam – 16 april 2020. Vandaag heeft Visser & Smit Hanab, een onderdeel van VolkerWessels,  officieel de leidingverbinding onder het Hartelkanaal aan HES Hartel Tank Terminal, een project van HES International B.V., overgedragen. Deze ondergrondse leidingen verbinden de in aanbouw zijnde terminal met de naastgelegen raffinaderij van energy major BP. Het afronden van dit gedeelte van het project betekent een mooie stap voorwaarts in het realiseren van een state of the art 1,3 miljoen m3 liquid bulk opslagterminal.

De installatie van deze ondergrondse verbinding is met uiterste precisie uitgevoerd. De totale combinatie van deze verbinding bestaat uit 1 stalen verbinding van 24 inch (600 mm), 4 van 16 inches (400 mm) en een HDPE leiding van 315 mm, allen met een lengte van 1000 meter. De leidingen zijn middels een horizontaal gestuurde boring (Horizontal Directional Drilling) gerealiseerd. Visser & Smit Hanab heeft ook de buisleidingen in de leidingstraat en de bovengrondse afsluiter stations aangelegd.

Directeur van Visser & Smit Hanab, Aldo Krijgsman: ‘Visser & Smit Hanab is bij dit project betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Wij zijn trots op de toegevoegde waarde die wij hebben geleverd aan HES Hartel Tank Terminal bij de realisatie van hun nieuwe tank terminal. De horizontaal gestuurde boringen die zijn uitgevoerd waren complex en uitdagend, desondanks zijn ze op vakkundige en veilige wijze geïnstalleerd. De samenwerking tussen Visser & Smit Hanab en HES Hartel Tank Terminal op het gebied van ontwerp, uitvoering en veilig werken is uitstekend geweest.’

Project Directeur van HES Hartel Tank Terminal, Charles Smissaert: ‘Dankzij de constructieve en professionele samenwerking met het team van Visser & Smit Hanab zijn de ondergrondse verbindingen binnen het gestelde budget en tijdspad aan HES opgeleverd. Daarnaast is het werk uitgevoerd zonder incidenten en daar hechten wij grote waarde aan. Veiligheid is cruciaal voor het succes van deze terminal en onze toekomstige business.’

Naast de leidingen zal de aan- en afvoer voornamelijk via zee- en binnenvaartschepen plaatsvinden. De afgelopen maanden zijn er forse stappen gezet in de ontwikkeling van de 1,3 miljoen m3  terminal voor op- en overslag van clean petroleum producten en biobrandstoffen in de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de werkzaamheden aan de nautische voorzieningen in december 2019 afgerond en aan HES opgeleverd. Met inachtneming van de voorgeschreven COVID-19 maatregelen wordt momenteel onverminderd gewerkt aan de bouw van de tanks en de daaraan gerelateerde civiele werkzaamheden en het leidingwerk.

De nieuwe tankterminal zal de eerste terminal in Nederland zijn die wordt gebouwd conform de meest recente versie van de voorschriften voor tankterminals, de PGS 29. Dit betekent dat de terminal voldoet aan zeer hoge veiligheids- en milieueisen. Na ingebruikname zal de terminal 24/7 operationeel zijn en zal aan ongeveer 80 mensen een baan bieden. 

Over HES International

HES International B.V., met haar hoofdkantoor in Rotterdam, behoort tot de grootste logistieke havenbedrijven in Europa en is gespecialiseerd in op- en overslagactiviteiten voor dry en liquid bulkgoederen. HES bedrijven bekleden een unieke en onafhankelijke positie in de waardeketen van diverse bulkgoederen en bedienen het hart van industrieel Europa. De focus van de onderneming ligt op uitbreiding van de huidige portefeuille van hoogwaardige terminals voor dry en liquid bulkgoederen. We streven deze ontwikkelingen voornamelijk na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties en overnames van bestaande terminals. De meeste HES terminals zijn al tientallen jaren actief in de havenindustrie, sommige zelfs meer dan een eeuw. De activiteiten van HES International richten zich met name op Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België en Polen. Ga voor meer informatie over HES International B.V. naar www.hesinternational.eu of de HHTT project website www.hesharteltankterminal.eu

Over Visser & Smit Hanab

Al meer dan 150 jaar realiseert Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, onder- en bovengrondse infrastructuur en installaties op gebied van energie, elektra, water en industrie. Wij onderscheiden ons door te werken met de beste eigen vakmensen zoals fitters, lassers, laag- ,midden- en hoogspanningsmonteurs. Daarnaast heeft Visser & Smit Hanab een eigen engineeringsclub met geavanceerde specialistische kennis en de modernste 3D scanapparatuur. Onze vakmensen zorgen er samen met een toegewijd netwerk van leveranciers en onderaannemers voor dat wij veilig, op tijd en binnen het budget de klus klaren. Met respect voor mens en omgeving.

Meer informatie

HES International, Esther Erkelens, +31 (0)10-7900700 of e.erkelens@hesinternational.eu

Visser & Smit Hanab, Lilian van Diemen, +31 (0) 78 6417 179 of l.van.diemen@vshanab.nl

 

HES | bulk for life