Gezamenlijk persbericht HES International en Havenbedrijf Rotterdam

21 maart 2017

HES International sluit meerjarig contract met BP en ontwikkelt tankterminal op de Maasvlakte bij Rotterdam

HES International ontwikkelt een tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op Maasvlakte 1. Het internationaal opererende energieconcern BP - eigenaar van een grote raffinaderij in Rotterdam - heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen deze raffinaderij en de terminal. Op het terrein van 27 hectare komen 52 tanks met een capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt een kade van 1.100 meter voor drie grote of vijf kleinere zeeschepen. In de Hudsonhaven komen negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart.

De HES Hartel Tank Terminal wordt een onafhankelijke opslagterminal waar klanten olieproducten op- en over kunnen slaan. BP heeft een meerjarig contract waarmee zij haar activiteiten in Rotterdam vergroot.

Jan Vogel, CEO HES International: “Met de ontwikkeling van deze ‘state of the art’ terminal speelt HES International in op de lange-termijn wensen van haar klanten. Tegelijkertijd realiseren we onze ambitieuze groeiplannen. Samen met de uitbreidingen op onze andere terminals, wordt onze positie als één van Europa’s belangrijkste bedrijven in de op- en overslag van droge en natte bulk producten door de ontwikkeling van deze terminal verder versterkt.”

“De investering van HES International past in de trend dat grote internationale spelers Rotterdam zien als een strategische locatie en daarom hier investeren en hun activiteiten concentreren. Daar zijn we blij mee, want die concentratie van activiteiten zorgt voor meer efficiency en dus een lagere footprint. Tegelijkertijd versterkt dit de concurrentiepositie van Rotterdam”, zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. “Deze nieuwe terminal past in onze strategie om tijdens de energietransitie zowel de bestaande sectoren in onze haven te blijven ondersteunen als ook nieuwe industrie tot ontwikkeling te brengen.”

Op de terminal worden zogenoemde 'clean petroleum products' opgeslagen zoals diesel, gasolie en benzine. Ook wordt het op de terminal mogelijk om producten te mengen, additieven toe te voegen en lading te homogeniseren. De tanks variëren in grootte van 5.000 tot 50.000 m3 en zijn geschikt om verschillende producten in op te slaan. Aan- en afvoer zal deels via pijpleidingen plaatsvinden, maar vooral via schepen. Aan de kade kunnen alle maten zeeschepen afmeren, zelfs VLCC’s (Very Large Crude Carriers) met een diepgang van 21 meter.

De afgelopen jaren is de overslag van olieproducten in Rotterdam sterk toegenomen. In 20 jaar tijd is het volume bijna vervijfvoudigd tot ongeveer 90 miljoen ton. Ontwikkelingen als de HES Hartel Tank Terminal laten zien dat deze trend, zeker voor ‘clean petroleum products’, nog niet ten einde is. Hier liggen onder andere de toenemende wereldwijde handel in olieproducten en verschillen tussen vraag en aanbod van olieproducten op de diverse continenten aan ten grondslag.

De investeringen in de terminal en de nautische infrastructuur bedragen samen enkele honderden miljoenen euro’s. De ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal is goed voor directe en indirecte werkgelegenheid, zowel tijdens de bouw als de exploitatie. Bij de bouw van de terminal zullen enkele honderden mensen betrokken zijn. Na ingebruikname is de terminal 24/7 operationeel en biedt deze aan ongeveer 100 mensen een baan. Daar komt de indirecte werkgelegenheid nog bij.

De afgelopen maanden zijn er al twee informatieavonden voor bewoners van Oostvoorne geweest. De komende periode staat in het teken van het doorlopen van de vergunningprocedures. De terminal zal voldoen aan zeer hoge eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Volgens de planning wordt de terminal in 2018 en 2019 gebouwd en zal deze naar verwachting eind 2019 gereed zijn.


Bijgevoegd:

Voor meer informatie:


Over HES

HES International B.V., is één van de grootste en onafhankelijke aanbieders van op- en overslag capaciteit in droge en natte bulk in Europa. Onze terminals bevinden zich op de beste locaties van de meest belangrijke havens van Europa. Het is ons doel om een van de marktleiders van de Europese tank terminal markt te worden. We streven deze ontwikkelingen voornamelijk na door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties, overnames van bestaande terminals en het transformeren van voormalige terminals en raffinaderijen naar tankterminals. Deelnemingen van HES International B.V. in Rotterdam zijn:

Meer informatie over HES International: www.hesinternational.eu

Aandeelhouders HES International: Riverstone Holdings LLC and The Carlyle Group

Meer informatie over Riverstone: www.RiverstoneLLC.com

Meer informatie over Carlyle: www.carlyle.com

Havenbedrijf Rotterdam

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven. Havenbedrijf Rotterdam: 1.100 werknemers, omzet ca. € 670 miljoen. Havengebied (land & water): 12.500 ha havengebied waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen. Lengte havengebied: ruim 40 km. Werkgelegenheid: ca. 180.000 arbeidsplaatsen. Goederenoverslag: ca. 465 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen per jaar. Toegevoegde waarde: (direct en indirect) ruim € 21 miljard; 3,2% van het BBP.

 

HES | bulk for life