Z przyjemnością informujemy, że dnia 16 kwietnia 2019 r. HES Gdynia Bulk Terminal uzyskał certyfikat AEO (Status Upoważnionego Przedsiębiorcy). Certyfikat wydany został przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie uproszczeń celnych.

Uzyskanie przez HES Gdynia kolejnego ważnego certyfikatu zapewni naszych klientów, że usługi świadczone przez nasz terminal spełniają europejskie wymagania jakościowe. Ponadto jest gwarancją solidnego przedsiębiorcy, który przestrzega przepisy prawa wspólnotowego podczas dokonywania transakcji.

Przypomnijmy, że status AEO może zostać przyznany każdemu podmiotowi gospodarczemu spełniającemu wspólne kryteria, takie jak: zgodność z przepisami prawa celnego i przepisami podatkowymi, brak przestępstw związanych z działalnością gospodarczą, odpowiednie prowadzenie dokumentacji, wypłacalność finansowa oraz sprawdzone praktyczne standardy kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Status AEO przyznany przez jedno państwo członkowskie jest uznawany przez organy celne we wszystkich państwach członkowskich na obszarze celnym Unii.

HES | bulk for life