Zarząd HES International z wielką przyjemnością informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. Pan Tomasz Pietrewicz zostanie mianowany na stanowisko CEO w HES Gdynia Bulk Terminal, spółki należącej w 100% do HES International. Z dniem 1 lipca 2021 r. ze spółki odejdzie Pan Bogdan Buczko, aby cieszyć się emeryturą po ponad 40-letniej karierze w Porcie Gdynia.

Od 2012 roku Pan Tomasz Pietrewicz pełni funkcję Dyrektora Finansowego w HES Gdynia Bulk Terminal i zastąpi Bogdana Buczko na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu HES Gdynia Bulk Terminal. Pan Tomasz Pietrewicz będzie współpracował z zespołem w Gdyni i Zarządem HES International w celu dalszego wzmocnienia pozycji na rynku usług portowych HES Gdynia Bulk Terminal, wiodącego terminala masowego obsługującego szeroką gamę suchych i płynnych ładunków masowych w Porcie Gdynia, szczególnie dbając o zapewnienie długoterminowego, zrównoważonego rozwoju.

Pan Bogdan Buczko dołączył do spółki HES Gdynia Bulk Terminal (poprzednia nazwa MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia) w 1995 roku, która formalnie odłączyła się od Zarządu Portu Gdynia jako samodzielnie funkcjonująca firma. W trakcie jego kariery terminal węglowy przekształcił się w nowoczesny, konkurencyjny i wszechstronny terminal, obsługujący szeroką gamę suchych towarów masowych, takich jak produkty rolne, minerały i kruszywa oraz przeładunek płynnych produktów masowych. Dziś HES Gdynia jest w stanie sprostać wymaganiom klientów terminalu, a także wyzwaniom przyszłości.

Pan Daan Vos, Dyrektor Generalny HES International: „Z przyjemnością informujemy o nominacji Pana Tomasza Pietrewicza na stanowisko CEO w kolejnym etapie rozwoju HES Gdynia Bulk Terminal. Pan Tomasz Pietrewicz posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu oraz kompetencje do pokierowania spółką uwzględniając przy tym interesy pracowników, klientów i akcjonariuszy. Dziękujemy Panu Bogdanowi Buczko za cenny wkład w minione lata spółki i życzymy jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności.”

HES International

Chcemy mieć swój wkład w świat jutra, to właśnie robimy w HES. Dzięki 18 terminalom w 6 krajach w strategicznie położonych portach europejskich, jesteśmy istotnym ogniwem w łańcuchu dostaw podstawowych produktów naszego codziennego życia, potrzebnych do rozwoju, utrzymania i ulepszania otaczającego nas świata. Nasz profesjonalny personel liczący 1270 osób zapewnia bezpieczną obsługę ładunków masowych, ich przechowywanie i przetwarzanie 24/7 dla klientów ze wszystkich stron świata.

Dążymy do zrównoważonego rozwoju poprzez rozbudowę naszych terminali, budowę nowych od podstaw oraz poprzez przejmowanie już funkcjonujących lokalizacji, jednocześnie intensywnie inwestując w rozwój magazynów i technologii przeładunkowych dla produktów rolnych i surowców mineralnych, w rozszerzenie naszego portfela ładunków płynnych, jak również inne usługi dodatkowe. Koncentrujemy starania na współistniejących możliwościach biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji energetycznych, takich jak wodór, recykling chemiczny. Chcemy zapewnić długoterminowy wzrost i tworzyć wartość dla wszystkich naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, akcjonariuszy oraz społeczności i krajów, w których działamy. Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i kierując się naszymi podstawowymi wartościami, którymi są uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, otwartość i przedsiębiorczość.

Siedziba firmy HES International znajduje się w Rotterdamie, a od 1908 r. spółka zajmuje się obsługą przeładunkową ładunków masowych. Macquarie Infrastructure and Real Assets, poprzez Macquarie European Infrastructure Fund 5 i West Street Infrastructure Partners III, zarządzany przez Merchant Banking firmy Goldman Sachs, pośrednio kontrolują 50% udziałów każdy w HES International BV.

Więcej informacji

lub Esther Erkelens, Manager ds. Komunikacji  e.erkelens@hesinternational.eu

HES | bulk for life