Niniejszym informujemy, że z dniem 19 marca 2019 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki
z dotychczasowej MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. na HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.  Zmiana ta wiąże się z wdrożeniem nowego logo, nowych adresów e-mail oraz nową stroną firmową www.hesinternational.eu

Wszystkie pozostałe dane, w tym numer NIP, REGON, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny, pozostają bez zmian. Nowa nazwa nie ma też wpływu na zawarte umowy handlowe, posiadane certyfikaty, koncesje ani żadne inne prawnie wiążące dokumenty.

Co najważniejsze, nowa nazwa nie ma wpływu na jakość naszych usługi !  Będziemy nadal zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta, do którego wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić.

HES | bulk for life