Dnia 31 marca br. w terminalu HES Gdynia nastąpił ostateczny odbiór kolejnej inwestycji. Nowy zakup to żuraw bramowy (chwytakowo-hakowy) Ardelt Tukan 3000, który pracuje na Nabrzeżu Holenderskim. Montaż urządzenia trwał kilka miesięcy, począwszy od września 2019 roku.

Żuraw jest dedykowany do obsługi towarów masowych suchych, a maksymalny udźwig urządzenia na chwytaku 40 t. Wydajność robocza urządzenia wynosi ponad 1000 ton/h, maksymalna wysokość piętrzenia ładunku to 25 m. Maksymalny wysięg do 50m umożliwia swobodny dostęp do każdej części ładowni statków typu Capesize i Panamax.

Co istotne, pojemność chwytaka oraz inne rozwiązania konstrukcyjne będą miały znaczący wpływ na ograniczenie niekontrolowanej emisji pyłów podczas prac przeładunkowych a wysoki poziom automatyzacji oraz zainstalowane moduły zwrotu energii pozwolą znacząco zaoszczędzić zużywaną energię. Działając proekologicznie, rozpoczęliśmy również projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania ruchem lądowym, mające na celu skrócenie czasu pobytu samochodów na terminalu przy jednoczesnym usprawnieniu prac przeładunkowych.

Zakup nowego żurawia jest elementem prowadzonych od lat i szeroko zakrojonych działań terminalu HES Gdynia mających na celu maksymalne ograniczenie uciążliwości działania firmy na otaczające środowisko, a także zwiększenie bezpieczeństwa pracy przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości przeładunkowych.

HES | bulk for life