Portowy terminal wsparł trójmiejskie szpitale, przekazując 60.000 złotych na zakup respiratora dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oraz 30.000 złotych dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego.
Jak mówią przedstawiciele spółki HES Gdynia Bulk Terminal: "W tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ważne jest, aby zachowywać się odpowiedzialnie w stosunku do innych ludzi, trzymać się obowiązujących na ten czas zasad i zaleceń, które ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa. Bardzo istotne jest, aby zjednoczyć nasze siły w tym czasie i wspomóc naszą służbę zdrowia w ratowaniu zdrowia i życia ludzi oraz pomagać potrzebującym w tym bardzo trudnym okresie". 

HES | bulk for life