Er zijn de afgelopen maanden forse stappen gemaakt in de ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal, een project van HES International. De milieu-, bouw- (officieel Wabo-) en lozingsvergunning om een 1,3 miljoen m3 tank terminal te ontwikkelen voor de op- en overslag van clean petroleum producten en biobrandstoffen in de haven van Rotterdam, zijn onherroepelijk. Het toekennen van deze benodigde vergunningen betekende een forse stap voorwaarts in het ontwikkelen van deze “state of the art” tankopslag terminal. Ook zijn de contracten voor bouw van de terminal getekend, is de constructie begonnen en is de project financiering afgerond en beschikbaar gesteld.

De nieuwe tankterminal zal de eerste terminal in Nederland zijn die wordt gebouwd conform de meest recente versie van de voorschriften voor tankterminals, de PGS 29. Dit betekent dat de terminal voldoet aan zeer hoge veiligheids- en milieueisen. Naast de wettelijke vereisten op gebied van veiligheid en milieu heeft HES International geïnvesteerd in een automatisch systeem om een tankputbrand te bestrijden, een project voor walstroom bij de binnenvaartkade en worden er sensoren geplaatst die veranderingen in de luchtsamenstelling waarnemen. Deze sensoren staan in directe verbinding met de eigen controlekamer waardoor werkzaamheden direct kunnen worden aangepast.

Op het terrein van 27 hectare komen 54 tanks met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. De tanks variëren in grootte van 5.000 tot 50.000 m3 en zijn geschikt om verschillende producten in op te slaan. Aan- en afvoer zal deels via pijpleidingen plaatsvinden, maar vooral via schepen. Aan de kade met zes ligplaatsen kunnen zeeschepen afmeren tot aan VLCC’s (Very Large Crude Carriers) met een diepgang van 21 meter. In de Hudsonhaven komen negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart.

In het vierde kwartaal van 2018 zijn de eerste aannemers gestart met de grondwerkzaamheden en de civiele werkzaamheden. De bouw van de tanks en bijbehorende leidingen zullen worden uitgevoerd door een consortium van aannemers. In totaal zijn een tiental partijen geselecteerd, van engineering tot aannemers en leveranciers van materialen, om mee te bouwen aan de meest moderne en veilige tankterminal van Nederland. De verwachting is dat de terminal in het derde kwartaal van 2021 operationeel zal zijn.

Het Havenbedrijf Rotterdam is reeds in januari 2018 gestart met bouwwerkzaamheden en deze liggen keurig op schema. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter, wordt ook een haven voor binnenvaartschepen aangelegd met een totale lengte van 1000 meter, met in het midden een steiger van 350 meter. Tegelijkertijd vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. Het werk aan de nautische voorzieningen wordt, volgens planning, eind 2019 afgerond.

Energieconcern BP - eigenaar van een raffinaderij in Rotterdam - heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen deze raffinaderij en de terminal.

De ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal is goed voor directe en indirecte werkgelegenheid, zowel tijdens de bouw als de exploitatie. Bij de bouw van de terminal zullen enkele honderden mensen betrokken zijn. Na ingebruikname is de terminal 24/7 operationeel en biedt deze aan ongeveer 80 mensen een baan. Daar komt de indirecte werkgelegenheid nog bij.

Over HES International B.V.

HES International B.V., opgericht in 1908 en gevestigd in Rotterdam, is één van de grootste onafhankelijke aanbieders van op- en overslag capaciteit in droge en natte bulk in Europa. De focus van het bedrijf ligt op de groei van het huidige portfolio van kwalitatief hoogstaande droge- en natte bulk terminals door het groeien en herinrichten van bestaande terminals alsmede het ontwikkelen van projecten op nieuwe locaties en overnames van bestaande terminals. Meer informatie over het HES Hartel Tank Terminal project is te vinden op www.hesharteltankterminal.eu. Meer informatie over HES International en de terminals is te vinden op www.hesinternational.eu


Meer informatie:
Esther Erkelens, Manager Corporate Communications
e.erkelens@hesinternational.eu |  tel +31 (0)10 7900700

HES | bulk for life