Op de in aanbouw zijnde HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de Port of Rotterdam zal de mogelijkheid worden geboden voor binnenvaartschepen om gebruik te maken van walstroom. Het aanleggen van walstroom op de terminal sluit aan bij de ambitie van de omgeving en HES zelf om gebruik te maken van innovatieve en duurzame voorzieningen. Alle 9 aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen worden voorzien van walstroom.

Afgemeerd aan de kade draaien de schepen nog veelal op generatoren voor de benodigde energie aan boord. Hierbij vindt uitstoot plaats van onder andere fijnstof, stikstof en CO2. Walstroom biedt de kans om die uitstoot te verminderen door schepen te voorzien van een schonere energiebron.

Walstroom draagt niet alleen bij aan de (internationale) klimaatdoelstellingen, maar levert ook een bijdrage aan de reductie van de stikstofdepositie in Natura2000-gebieden en het verbetert de leefomgeving rondom de Rotterdamse haven.

In aanvulling op de walstroomvoorzieningen voor binnenvaartschepen zal HES Hartel Tank Terminal  eens in de 5 jaar onderzoeken of walstroom ook tot de mogelijkheden behoort voor de overige 6 ligplaatsen, die voor zeeschepen zijn bedoeld. De nieuwe tankterminal zal de eerste terminal in Nederland zijn die wordt gebouwd conform de PGS 29 voorschriften voor tankterminals. Dit betekent dat de terminal voldoet aan zeer hoge veiligheids- en milieueisen.

De afgelopen maanden zijn er forse stappen gezet in de ontwikkeling van de 1,3 miljoen m3  terminal voor op- en overslag van clean petroleum producten en biobrandstoffen in de haven van Rotterdam. Met inachtneming van de voorgeschreven COVID-19 maatregelen wordt momenteel onverminderd gewerkt aan de bouw van de tanks en de daaraan gerelateerde civiele werkzaamheden en het leidingwerk.

Het werven van de eerste van de ongeveer 80 collega’s die de terminal in de toekomst zullen gaan beheren is gestart. Na de ingebruikname, naar verwachting eind 2021, zal de terminal 24/7 operationeel zijn. 

HES | bulk for life