HES Gdynia Bulk Terminal usytuowany jest przy głównym wejściu do jednego
z największych portów polskich - Portu Gdynia. Terminal świadczy usługi przeładunku dla towarów masowych suchych i płynnych oraz ładunków drobnicowych. HES Gdynia dysponuje także powierzchnią składową w magazynach krytych oraz na placach otwartych. Doskonałe połączenia wodne, kolejowe i drogowe w połączeniu
z możliwościami przeładunku i magazynowania umożliwiają terminalowi sprostanie bieżącym wymaganiom klientów, a także wyzwaniom przyszłości.

Mając na względzie dbałość o środowisko naturalne, HES Gdynia Bulk Terminal zwraca uwagę na dobro otoczenia oraz środowiska naturalnego stosując proekologiczne technologie przeładunku. Terminal posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 45001, AEO, GMP+ oraz HACCP.

25-lecie działalności spółki HES Gdynia Bulk Terminal!

GOTOWI NA REALIZACJĘ TWOICH POTRZEB

Operując w Porcie Gdynia, HES Gdynia Bulk Terminal pełni rolę terminalu uniwersalnego, świadcząc przez 24h na dobę usługi przeładunkowe i składowania suchych ładunków masowych takich jak węgiel, koks, zboża oraz pasze, biomasa, cukier, minerały, kruszywa, nawozy, itp. Firma świadczy także usługi przeładunku płynnych ładunków masowych, w tym paliw ciekłych oraz chemikaliów klas 3, 6, 8 i 9 wg kodu IMDG. HES Gdynia Bulk Terminal usytuowany jest przy głównym wejściu do portu gdyńskiego i posiada doskonałe połączenie z systemem komunikacji drogowej jak i kolejowej.

Informacje ogólne

QUALITY IN BULK

 • Lokalizacja: Port Gdynia, Polska
 • Ładunki: zboża, śruta, minerały, koks, węgiel, kruszywa i inne suche masowe luzem, ładunki płynne i ładunki drobnicowe,
 • Usługi: przeładunek, składowanie, ważenie,
 • Zanurzenie: 13 m (planowane pogłębienie do 15 m),
 • Certyfikaty: ISO 9001, ISO 45001, AEO, GMP + oraz HACCP
 • Kontakty: Dyrektor Handlowy, Pani Sonia Florczuk, s.florczuk@hesinternational.eu ;
  Marketing, gdyniamarketing@hesinternational.eu

Wyposażenie:

 • Samojezdny dźwig chwytakowy Liebherr 550 o udźwigu 124 ton
 • 2 samojezdne dźwigi chwytakowe Sennebogen o udźwigu 24 ton
 •  9 żurawi chwytakowo – hakowych o udźwigu od 10 do 40 ton
 • Leje zasypowe dedykowane do obsługi różnych towarów
 • Ładowarki kołowe o różnym zastosowaniu z łyżką od 2,5 do 12,7 m3
 • Ciągniki, spychacze, wózki widłowe i inne urządzenia pomocnicze
 • 3 certyfikowane wagi samochodowe
 • 2 certyfikowane wagi kolejowe
 • Wagi zbiornikowe do rozładunku i załadunku towarów agro

Obsługa ładunków płynnych

Pirs Południowy (Nabrzeże Duńskie) przeznaczony do przeładunku płynnych ładunków masowych, w tym także klas 3, 6, 8 i 9 wg kodu IMDG.
Pirs wyposażony jest w:

 • Stanowisko obsługi zbiornikowca
 • Rurociągi: L1 (podgrzewany) / L2 / L3
 • Przepompownia
 • Stanowisko przeładunku cystern kolejowych
 • 2 wagi kolejowe

Terminal świadczy usługi eksploatacyjne i obsługę techniczną Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych na falochronie. Przy stanowisku obsługiwane są tankowce o długości do 210 m (min długość statku 100 m) i zanurzeniu do 11 m.

Obsługa ładunków masowych suchych

Większość ładunków obsługiwanych przez HES Gdynia Bulk Terminal stanowią ładunki masowe suche. Posiadając odpowiednie wyposażenie, terminal świadczy usługi przeładunku towarów transportowanych drogą morską zarówno w imporcie, jak i eksporcie. Oferuje również składowanie ładunków sypkich w magazynach
i na placach otwartych oraz tarowanie i ważenie wagonów i samochodów.

Terminal obsługuje węgiel, koks, zboża i pasze, minerały, nawozy, biomasę
i inne suche masowe luzem, a także ładunki drobnicowe.  Terminal posiada zautomatyzowany czterokomorowy magazyn wraz z technologią załadunkową
i rozładunkową usytuowany na Nabrzeżu Śląskim, przeznaczony do składowania produktów rolnych o łącznej pojemności  ok. 60.000 ton. Magazyn posiada cztery stanowiska załadunkowe dla samochodów, każde wyposażone w wagę zbiornikową.  Magazyn jest połączony poprzez estakadę wraz z systemem taśmociągów
z magazynem usytuowanym na Nabrzeżu Szwedzkim o pojemności ok. 40.000 ton, umożliwiając swobodne dysponowanie powierzchnią.

Ponadto na Nabrzeżu Szwedzkim zlokalizowane jest stanowisko głębokowodne, które wraz z zastosowaną technologią pozwala przyjmować ładunki agro z dużych statków z wydajnością  do 1000 ton na godzinę. Po przeciwległej stronie tego magazynu usytuowana jest załadownia dla samochodów i wagonów, wyposażona
w wagę zbiornikową.

HES Gdynia Bulk Terminal inwestuje zarówno w powierzchnię magazynową krytą,
jak i rozbudowuje place otwarte, oferując klientom odseparowane i utwardzone place składowe.

Bezpieczeństwo

Skuteczne zarządzanie systemami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska jest kluczem
do sukcesu naszej firmy. Zapobieganie wypadkom
i incydentom jest jedną z naszych podstawowych wartości. Wierzymy, że możemy ich uniknąć i jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć ten cel. Wprowadziliśmy rygorystyczne standardy i procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które są stale sprawdzane, aby upewnić się, że nasze oczekiwania
są zrozumiałe i szanowane przez każdego pracownika
i kontrahenta działającego na terenie naszego terminalu.

Jakość

Dbając o środowisko naturalne, pracowników
i wymagania klientów, HES Gdynia Bulk Terminal posiada certyfikaty dotyczące środowiska, bezpieczeństwa, zdrowia i jakości takie jak  ISO 9001, OHSAS 18001,  GMP + oraz HACCP.

Środowisko

Biorąc pod uwagę dobro środowiska naturalnego oraz oczekiwania naszych klientów, HES Gdynia Bulk Terminal przykłada nadzwyczajną wagę do działań zapobiegających oddziaływaniu prowadzonej działalności na otoczenie. Świadomi ryzyka nadmiernego pylenia przy stałej obsłudze ładunków masowych suchych inwestujemy znaczące środki w nowoczesne systemy oraz stosujemy proekologiczne technologie przeładunku.

dowiedz się więcej

HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.
Weglowa St. 4
81-341 Gdynia
Poland
T +48 (0)586274318

MARKETING DEPARTMENT
T: (+48) 666 331 523
GdyniaMarketing@hesinternational.eu

DISPATCH OFFICE (24/7)
T (+48) 508 376 415
GdyniaDyspozytor@hesinternational.eu

Plan your route

NIP 586-10-37-616
REGON: 190870245
Capital 34.263.500 PLN.

National Court Register: 0000038692

District Court Gdańsk – Północ, VIII Division of the National Court Register

MD Bogdan Buczko 
b.buczko@hesinternational.eu 

CFO Tomasz Pietrewicz
t.pietrewicz@hesinternational.eu

COO Piotr Bielicki
mobile (+48) 668 491 194
p.bielicki@hesinternational.eu

Commercial Director Sonia Florczuk
s.florczuk@hesinternational.eu

HR & Admin Director Joanna Piekoś
j.piekos@hesinternational.eu